Isolatiepremie aanvragen: hoe?

Wie slim wil renoveren, start met isoleren. De overheid noemt het BENoveren, maar wij willen het vooral over de financiële voordelen hebben. Netbeheerder Fluvius deelt immers mooie isolatiepremies uit aan iedereen die zijn woning (na-)isoleert. Ontdek hier hoe ook jij subsidies kunt opstrijken.

Stap 1: Welke isolatiepremies zijn er?

Je kunt uit een brede waaier aan premies kiezen. Fluvius heeft subsidies voor dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en vloer- of keldervloerisolatie. Ook voor het plaatsen van hoogrendementsglas, een warmtepomp of een zonneboiler zijn er premies. Hieronder vind je het overzicht:

Opgepast! De bedragen liggen niet vast. Zo daalde de premie voor spouwmuurisolatie in 2018 van 6 euro per m² naar 5 euro per m². Je bent bij deze gewaarschuwd!

Stap 2: Isolatiepremie aanvragen: voorwaarden

Fluvius deelt de isolatiepremies wel niet uit in de pakken cornflakes. Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar je moet aan voldoen:

  1. Enkel woningen of appartementen die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten (of waarvoor de bouwaanvraag vóór 1 januari 2006 werd ingediend) komen in aanmerking.
  2. Wie het aanvraagformulier na meer dan 1 jaar na de factuurdatum indient, is eraan voor de moeite.
  3. De isolatie moet door een erkende aannemer aangebracht en gefactureerd worden. De enige uitzondering hierop is dakisolatie: doe-het-zelvers hebben recht op een lagere premie voor hun moeite.

Daarnaast kunnen er ook per isolatiepremie specifieke voorwaarden zijn.

Stap 3: Isolatiepremie aanvragen: procedure

Er zijn 2 manieren om de subsidies aan te vragen: online of met een papieren formulier. De online formulieren vind je hier. Op het aanvraagformulier staan alle voorwaarden en eisen bovendien nog eens opgesomd.

Naast je eigen persoonsgegevens is het van cruciaal belang dat je kopies van alle facturen en een ondertekend attest van de aannemer aan het dossier toevoegd. Zonder deze documenten wordt jouw aanvraag NOOIT aanvaard.

Isolatiepremie Eandis voorbeeld
Dit is een voorbeeld van het aanvraagformulier voor de premie voor dakisolatie.

Stap 4: De isolatiepremie ontvangen van Fluvius

Nadat je deze papierwinkel doorsparteld hebt, volgt het leuke deel van de aanvraag. Als ze goedgekeurd wordt, krijg je een bericht met het bedrag dat op je rekening zal gestort worden. Keurt Fluvius de aanvraag af? Dan zal het steeds een reden geven. Ook als er gegevens ontbreken, laat Fluvius iets weten.

Hoe snel je de premie ontvangt, hangt af van de manier waarop de aanvraag gedaan werd. Online aanvragen zijn sneller te behandelen dan de papieren versies. Hoe dan ook, ten laatste 6 maanden na de aanvraag moet het geld op je rekening staan.