Isolatiepremies: overzicht per type

De netbeheerder deelt de belangrijkste isolatiepremies uit. Ze zijn opgedeeld in 5 categorieën:

1. Isolatiepremie voor dakisolatie
2. Spouwmuurisolatie: premie van de netbeheerder
3. Isolatiepremies voor buitenmuurisolatie
4. Premie voor vloer– of kelderisolatie
5. Beglazing: premie voor hoogrendementsglas

Om voor eender welke premie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Isolatiepremies

1. De premie geldt enkel voor woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten (of waarvoor de bouwaanvraag vóór 1 januari 2006 werd ingediend).

2. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 jaar na de factuurdatum ingediend worden bij de netbeheerder. Deze datum bepaalt ook het jaar waarin u de premie kunt aanvragen.

3. Een erkende aannemer moet de werken uitvoeren en factureren. Dakisolatie vormt hierop de uitzondering: als doe-het-zelver heeft u ook recht op een (lagere) premie.

Voorts is de procedure steeds dezelfde. U kan de isolatiepremies online of met een papieren formulier aanvragen in het jaar van de factuurdatum. Het aanvraagformulier van de netbeheerder somt alle voorwaarden en eisen nog eens op. Vergeet niet om een kopie van alle facturen en een ondertekend attest van de aannemer aan uw dossier toe te voegen (behalve als u zelf uw dakisolatie geplaatst heeft). Voor meer informatie over het aanvragen van een premie kunt u terecht bij uw netbeheerder: Eandis of Infrax.

Premie dakisolatie
Dakisolatie is de meest efficiënte vorm van isolatie.

1. Isolatiepremie voor dakisolatie

Het dak isoleren is één van de meest efficiënte manieren om energie te besparen. Bovendien is het vanaf 2020 verplicht om dak- of zoldervloerisolatie te hebben.

U kunt dakisolatie zelf plaatsen of overlaten aan een aannemer. De premie van uw netbeheerder bedraagt 4 euro per m² als een aannemer de werken uitvoert, 2 euro per m² als u zelf aan de slag gaat. Voorwaarde is wel dat het gebruikte isolatiemateriaal een warteweerstand van minstens 4,5 m²K/W heeft. Er mag met meerdere lagen gewerkt worden, maar de Rd-waarde van bestaande isolatielagen mogen niet meegerekend worden om aan deze minimumwaarde te komen.
Dakisolatie offertes vergelijken


Premie spouwmuurisolatie
De premie voor spouwmuurisolatie verlaagt in 2018 van 6 naar 5 euro per m².

2. Spouwmuurisolatie: premie van de netbeheerder

Via niet-geïsoleerde muren verliest een huis een pak warmte. Spouwmuurisolatie is één van de snelste en goedkoopste manieren om dit aan te pakken. Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan heeft uw netbeheerder een premie van 5 euro per m² voor u klaarliggen.

Voor spouwmuurisolatie gelden twee specifieke voorwaarden:

1. Een erkende aannemer die conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1 werkt, moet de werken uitvoeren en factureren. De aannemer dient een verklaring te ondertekenen dat hij de voorschriften van STS 71.1 respecteert. Vergeet niet om deze aan uw aanvraag toe te voegen. De volledige lijst van installateurs vindt u hier.

2. De spouw is minstens 5 cm breed en de volledige breedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.

Spouwmuurisolatie offertes vergelijken


Premie buitenmuurisolatie
Buitenmuurisolatie: het ideale excuus om uw gevel een nieuwe look te geven!

3. Isolatiepremies voor buitenmuurisolatie

Ook voor buitenmuurisolatie reikt uw netbeheerder een premie uit. Buitenmuren kunt u op twee manieren isoleren: via de binnenkant of via de buitenkant. Voor elke methode gelden er wel specifieke voorwaarden.

Bij isolatie via de buitenkant bedraagt de premie 15 euro per geïsoleerde m². De geplaatste isolatie moet een warmteweerstand van minstens 3 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen, maar bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen niet mee.

Plaatst u de isolatie langs de binnenzijde, blijft de premie 15 euro per m² geïsoleerd muuroppervlak. De geplaatste isolatie moet een warmteweerstand van minstens 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen. Bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen niet mee. Hier geldt wel dat een architect de werken begeleidt en controleert of de aannemer een certificaat van bekwaamheid (als aspirant) heeft.
Buitenmuurisolatie offertes vergelijken


Vloerisolatie werkwijze
PUR-schuim spuiten is maar één van de manieren om uw vloer of kelder te isoleren.

4. Premie voor vloer- of kelderisolatie

Net als bij het isoleren van het dak en de muren biedt uw netbeheerder een premie voor vloerisolatie aan. Ook het isoleren van het plafond van een kelder komt in aanmerking voor deze premie, die 6 euro per m² bedraagt. Huurders komen eveneens in aanmerking voor de premie.

De isolatie moet een warmteweerstand van minstens 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen. Hoe dik het isolatiemateriaal is, maakt niet uit. De enige vereiste is dat de gevraagde warmteweerstand gehaald wordt. Bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen echter niet mee.
Vloer / Kelder isolatie offertes vergelijken


Hoogrendementsglas - premies
Hoogrendementsglas isoleert tot 3 keer beter dan standaard dubbel glas.

5. Beglazing: premie voor hoogrendementsglas

Er wordt vaak over – en door – gekeken, maar ramen zijn van cruciaal belang om uw woning energiezuinig te maken. Enkel of dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas is dus de boodschap. Naast de ‘gewone’ isolatiepremies bestaat er een premie van 10 euro per m² om het plaatsen van hoogrendementsglas te stimuleren. De beglazing moet wel een U-waarde – de warmtedoorgang van het glas – van maximaal 1,1 W/m²K hebben.

Schrijf een reactie:

*

Uw e-mailadres wordt vertrouwelijk behandeld.