Isolatiepremie

De netbeheerder deelt de belangrijkste isolatiepremies uit. Ze zijn opgedeeld in 5 categorieën: isolatiepremie voor dakisolatie, spouwmuurisolatie premie, isolatiepremie voor buitenmuurisolatie, premie voor vloer- of kelderisolatie en premie voor hoogrendementsglas.

Welke vernieuwingen kun je in 2021 verwachten?

Energiezuinig wonen blijft voor de Vlaamse regering een topprioriteit. Daarom dat de maatregelen om een woning energiezuinig te maken versneld worden ingevoerd. Wij zetten even voor jou de nieuwe maatregelen voor 2021 op een rijtje:

 1. Eerst en vooral zal er een EPC-labelpremie ingevoerd worden voor alle woningeigenaars. Deze premie werd, totnogtoe, enkel ingevoerd voor nieuwe woningeigenaars. Vanaf 2021 zullen ook bestaande eigenaars van deze premie kunnen genieten
 2. De basispremie voor isolerende beglazing zal in 2021 verdubbeld worden van €8 naar €16 per m2. De doelstelling van de Vlaamse regering is dat elke woning tegen 2023 minstens dubbel glas moet hebben.
 3. Ook de basispremie voor buitenmuurisolatie zal verdubbeld worden van €15 naar €30 per m2. De premies voor spouwmuurisolatie en binnenmuurisolatie blijven, daarentegen, ongewijzigd.

 

Isolatiepremie

Isolatiepremies: wat zijn de voorwaarden?

Om voor eender welke premie in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De premie geldt enkel voor woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten (of waarvoor de bouwaanvraag vóór 1 januari 2006 werd ingediend).
 2. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 jaar na de factuurdatum ingediend worden bij de netbeheerder. Deze datum bepaalt ook het jaar waarin u de premie kunt aanvragen.
 3. Een erkende aannemer moet de werken uitvoeren en factureren. Dakisolatie vormt hierop de uitzondering: als doe-het-zelver heeft u ook recht op een (lagere) premie.

Voorts is de procedure steeds dezelfde. U kan de isolatiepremies online of met een papieren formulier aanvragen in het jaar van de factuurdatum. Het aanvraagformulier van de netbeheerder somt alle voorwaarden en eisen nog eens op. Vergeet niet om een kopie van alle facturen en een ondertekend attest van de aannemer aan uw dossier toe te voegen (behalve als u zelf uw dakisolatie geplaatst heeft). Voor meer informatie over het aanvragen van een premie kunt u terecht bij uw netbeheerder.

🌡 Ontvang isolatieoffertes op maat 🌡

Benieuwd hoeveel isolatie je zou kosten en – heel belangrijk – zou opbrengen? Doe hier je aanvraag en ontvang tot 5 prijsoffertes op maat van isolatiespecialisten uit je regio. Vergelijk vrijbijvend bespaar zo tot 30%.

👉 Gratis offertes ontvangen

Isolatiepremie voor dakisolatie

Het dak isoleren is één van de meest efficiënte manieren om energie te besparen. Bovendien is het vanaf 2020 verplicht om dak- of zoldervloerisolatie te hebben.

U kunt dakisolatie zelf plaatsen of overlaten aan een aannemer. De premie van uw netbeheerder bedraagt 4 euro per m² als een aannemer de werken uitvoert, 2 euro per m² als u zelf aan de slag gaat. Voorwaarde is wel dat het gebruikte isolatiemateriaal een warteweerstand van minstens 4,5 m²K/W heeft. Er mag met meerdere lagen gewerkt worden, maar de Rd-waarde van bestaande isolatielagen mogen niet meegerekend worden om aan deze minimumwaarde te komen.

Spouwmuurisolatie: premie van de netbeheerder

Via niet-geïsoleerde muren verliest een huis een pak warmte. Spouwmuurisolatie is één van de snelste en goedkoopste manieren om dit aan te pakken. Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan heeft uw netbeheerder een premie van 5 euro per m² voor u klaarliggen.

Voor spouwmuurrisolatie gelden twee specifieke voorwaarden:

 1. Een erkende aannemer die conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1 werkt, moet de werken uitvoeren en factureren. De aannemer dient een verklaring te ondertekenen dat hij de voorschriften van STS 71.1 respecteert. Vergeet niet om deze aan uw aanvraag toe te voegen.
 2. De spouw is minstens 5 cm breed en de volledige breedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.

Isolatiepremies voor buitenmuurisolatie

Ook voor buitenmuurisolatie reikt uw netbeheerder een premie uit. Buitenmuren kunt u op twee manieren isoleren: via de binnenkant of via de buitenkant. Voor elke methode gelden er wel specifieke voorwaarden.

Bij isolatie via de buitenkant bedraagt de premie 15 euro per geïsoleerde m². De geplaatste isolatie moet een warmteweerstand van minstens 3 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen, maar bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen niet mee.

Plaatst u de isolatie langs de binnenzijde, blijft de premie 15 euro per m² geïsoleerd muuroppervlak. De geplaatste isolatie moet een warmteweerstand van minstens 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen. Bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen niet mee. Hier geldt wel dat een architect de werken begeleidt en controleert of de aannemer een certificaat van bekwaamheid (als aspirant) heeft.

Premie voor vloer- of kelderisolatie

Net als bij het isoleren van het dak en de muren biedt uw netbeheerder een premie voor vloerisolatie aan. Ook het isoleren van het plafond van een kelder komt in aanmerking voor deze premie, die 4 euro per m² bedraagt. Huurders komen eveneens in aanmerking voor de premie.

De isolatie moet een warmteweerstand van minstens 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt) halen. Hoe dik het isolatiemateriaal is, maakt niet uit. De enige vereiste is dat de gevraagde warmteweerstand gehaald wordt. Bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag tellen echter niet mee.

Beglazing: premie voor hoogrendementsglas

Er wordt vaak over – en door – gekeken, maar ramen zijn van cruciaal belang om uw woning energiezuinig te maken. Enkel of dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas is dus de boodschap. Naast de ‘gewone’ isolatiepremies bestaat er een premie van 10 euro per m² om het plaatsen van hoogrendementsglas te stimuleren. De beglazing moet wel een U-waarde – de warmtedoorgang van het glas – van maximaal 1,1 W/m²K hebben.

Vraag advies aan een vakman

Overzicht van de isolatiepremies in 2020

Isolatiemethode Eindfactuur in 2019/2020
Buitenmuurisolatie €15 per m2
Dakisolatie €4 per m2 (aannemer)
€2 per m2 (doe-het-zelf)
Hoogrendementsglas €10 per m2
Spouwmuurisolatie €5 per m2
Vloerisolatie €6 per m2

WARMTEPOMP

Type warmtepomp Eindfactuur in 2019/2020
Geothermische warmtepomp €4.000
Lucht-water warmtepomp €1.500
Hybride lucht-water warmtepomp €800
Lucht-lucht warmtepomp €300

ZONNEBOILER

Eindfactuur in 2019/2020
€ 550 per m²
Max. € 2.750
Max. 40% van factuur

Vlaming gebruikt steeds minder isolatiepremie

Minder isolatiepremies uitgekeerd door netbeheerders
Duurzaam renoveren? De Vlaming doet het steeds minder. Twee jaar geleden deelden netbeheerders Eandis en Infrax nog 97 miljoen euro aan (isolatie)premies uit, vorig jaar ging het om 5 miljoen euro minder isolatiepremies. “En dat terwijl de goedkoopste en meest groene energie net de energie is die we niet gebruiken!”

“Ondanks alle inspanningen om de Vlaming aan te sporen zijn woning beter te isoleren en meer te investeren in energie-efficiëntie, vragen we almaar minder premies aan”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. De energiespecialist van N-VA vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). “In twee jaar tijd ging het aantal ingediende dossiers met 9 procent omlaag bij de gezinnen. Voor bedrijfsgebouwen (-18%) en gebouwen van lokale overheden (-41%) is de situatie zo mogelijk nog erger.”

Opvallend is dat vooral de isolatiepremies en de tegemoetkomingen voor superisolerend glas klappen kregen, terwijl net die premies de grootste besparing opleveren. Enkel de premies voor een laag E-peil en specifieke premies voor sociaal zwakkere groepen kenden een lichte groei.

Premies promoten

Hoe verklaren de netbeheerders de terugval? “Het nieuwe premiestelsel van begin vorig jaar – waardoor het uitgekeerde bedrag van een aantal premies verlaagd werd – is zeker een factor. Al blijft 92 miljoen euro een mooi bedrag”, relativeert Björn Verdoodt van Infrax. “We keren nu al bijna 10 jaar premies uit. Heel wat mensen hebben er dus al gebruik van gemaakt. Maar we blijven de premies promoten via onze magazines, roadshows en mediacampagnes.”

Ook Gryffroy pleit voor meer bewustmaking van de voordelen van isoleren en duurzaam renoveren. ” We vermoeden dat een aantal specifieke doelgroepen de premies niet of onvoldoende kent. Als we beter weten om wie het precies gaat, zal het ook makkelijker zijn om moeilijker bereikbare doelgroepen aan het renoveren te krijgen. Zij hebben het misschien nog meer nodig.”

Bron: Het Nieuwsblad

Hoe isolatiepremie aanvragen?

Stap 1: Welke isolatiepremies zijn er?

Je kunt uit een brede waaier aan premies kiezen. Fluvius heeft subsidies voor dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en vloer- of keldervloerisolatie. Ook voor het plaatsen van hoogrendementsglas, een warmtepomp of een zonneboiler zijn er premies. Hieronder vind je het overzicht:

Stap 2: Isolatiepremie aanvragen: voorwaarden

Fluvius deelt de isolatiepremies wel niet uit in de pakken cornflakes. Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar je moet aan voldoen:

 1. Enkel woningen of appartementen die vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten (of waarvoor de bouwaanvraag vóór 1 januari 2006 werd ingediend) komen in aanmerking.
 2. Wie het aanvraagformulier na meer dan 1 jaar na de factuurdatum indient, is eraan voor de moeite.
 3. De isolatie moet door een erkende aannemer aangebracht en gefactureerd worden. De enige uitzondering hierop is dakisolatie: doe-het-zelvers hebben recht op een lagere premie voor hun moeite.

Daarnaast kunnen er ook per isolatiepremie specifieke voorwaarden zijn.

Stap 3: Isolatiepremie aanvragen: procedure

Er zijn 2 manieren om de subsidies aan te vragen: online of met een papieren formulier. De online formulieren vind je hier. Op het aanvraagformulier staan alle voorwaarden en eisen bovendien nog eens opgesomd.

Naast je eigen persoonsgegevens is het van cruciaal belang dat je kopies van alle facturen en een ondertekend attest van de aannemer aan het dossier toevoegd. Zonder deze documenten wordt jouw aanvraag NOOIT aanvaard.

Isolatiepremie Eandis voorbeeld

Dit is een voorbeeld van het aanvraagformulier voor de premie voor dakisolatie.

Stap 4: De isolatiepremie ontvangen van Fluvius

Nadat je deze papierwinkel doorsparteld hebt, volgt het leuke deel van de aanvraag. Als ze goedgekeurd wordt, krijg je een bericht met het bedrag dat op je rekening zal gestort worden. Keurt Fluvius de aanvraag af? Dan zal het steeds een reden geven. Ook als er gegevens ontbreken, laat Fluvius iets weten.

Hoe snel je de premie ontvangt, hangt af van de manier waarop de aanvraag gedaan werd. Online aanvragen zijn sneller te behandelen dan de papieren versies. Hoe dan ook, ten laatste 6 maanden na de aanvraag moet het geld op je rekening staan.